เรื่อง ผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ(บุคลากรสนับสนุนการสอน)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน)

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานจ้าง