เรื่อง พิธีทำบุญโรงเรียนบ้านแก้งวิทยา ครบรอบ ๔๐ ปี ณ โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในพิธีทำบุญโรงเรียนบ้านแก้งวิทยา ครบรอบ ๔๐ ปี ณ โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว