เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้าง และเสริมผิวด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ที่บริเวณถนนทางเชื่อมอาคารลานจอดรถภายในตลาดโรงเกลือ

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้าง และเสริมผิวด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ที่บริเวณถนนทางเชื่อมอาคารลานจอดรถภายในตลาดโรงเกลือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระเเก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้าง และเสริมผิวด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ