เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างและเสริมผิวด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ที่บริเวณถนนทางเชื่อมอาคารลานจอดรถภายในตลาดโรงเกลือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างและเสริมผิวด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ที่บริเวณถนนทางเชื่อมอาคารลานจอดรถภายในตลาดโรงเกลือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศ