เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมอาคารพลศึกษาและสร้างหลังคาคลุมที่จอดรถยนต์ ที่โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมอาคารพลศึกษาและสร้างหลังคาคลุมที่จอดรถยนต์ ที่โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมอาคารพลศึกษา