เรื่อง รับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานครูเทศบาล หรือข้าราชการครูประเภทอื่น

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง รับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานครูเทศบาล หรือข้าราชการครูประเภทอื่น

%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%82%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9-%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%88