เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๑๑ ตำแหน่ง ๒๘ อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑๔ อัตรา มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ