เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานจ้างของ อบจ.สระเเก้ว