เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานจ้างของ อบจ.สระเเก้วและกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรพนักงานจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานจ้างของ อบจ.สระเเก้วและกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรพนักงานจ้าง

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรฯและกำหนดวัน เวลา สถานที่ฯ