เรื่อง ร่างประกาศและร่างประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวพาราเคปซีล สายแยกทางหลวงชนบทสระแก้ว สก ๓๐๖๒ สายสหกรณ์นิคม ที่กลุ่มบ้านพานทอง ผ่านบ้านวังน้ำเย็น หมู่ที่ ๑ ผ่านบ้านวังเจริญ หมู่ที่ ๑๐ ถึงบ้านสวนป่า หมู่ที่ ๓ ตำบลวังน้ำเย็น เชื่อมถนนทางหลวงชนบทสระแก้ว สก ๓๐๑๙ บ้านคลองตาสูตร ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวพาราเคปซีล สายแยกทางหลวงชนบทสระแก้ว สก ๓๐๖๒ สายสหกรณ์นิคม ที่กลุ่มบ้านพานทอง ผ่านบ้านวังน้ำเย็น หมู่ที่ ๑ ผ่านบ้านวังเจริญ หมู่ที่ ๑๐ ถึงบ้านสวนป่า หมู่ที่ ๓ ตำบลวังน้ำเย็น เชื่อมถนนทางหลวงชนบทสระแก้ว สก ๓๐๑๙ บ้านคลองตาสูตร ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศและร่างประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวพาราเคปซีล