เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำระบบรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา เรื่องสอบราคาจ้างเหมาจัดทำระบบรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาฯร.ร.ท่าเกษม