เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงสิ่งสาธารณประโยชน์ภายในโรงเรียนบ้านซับนกแก้ว สาขาบ้านหนองหัวช้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงสิ่งสาธารณประโยชน์ภายในโรงเรียนบ้านซับนกแก้ว สาขาบ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ ๔ ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระเเก้ว

สอบราคาจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงสิ่งสาธารณประโยชน์ฯ