เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์ภายในโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคม

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์ภายในโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคม ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระเเก้ว

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์ฯ