เรื่อง สอบราคาซื้อชุดนักกีฬา (แข่งขัน) และชุดวอร์ม จำนวน ๒ รายการ

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้งอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ เข้าค่ายเก็บตัว และส่งนักกีฬาเข้าร่วมการเเข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ ๓๔ “วังน้ำเย็นเกมส์๒”

%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b8%ac%e0%b8%b2-%e0%b9%81