เรื่อง สัญญาจ้างซ่อมปรับปรุงเครื่องจักรกล รถเกรดเดอร์ ยี่ห้อ แคตเตอร์พิลล่าร์ หมายเลขทะเบียน ต ๐๓๙๕ สก จำนวน ๑ คัน รวม ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำเนาสัญญาจ้างซ่อมปรับปรุงเครื่องจักรกล รถเกรดเดอร์ ยี่ห้อ แคตเตอร์พิลล่าร์ หมายเลขทะเบียน ต ๐๓๙๕ สก จำนวน ๑ คัน รวม ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 สัญญาจ้างซ่อมปรับปรุงเครื่องจักรกล