เรื่อง สัญญาซื้อขายรถบดแบบผสม (ล้อหน้าเหล็ก-ล้อหลังยาง) จำนวน ๑ คัน

สำเนาสัญญาซื้อขายรถบดแบบผสม (ล้อหน้าเหล็ก-ล้อหลังยาง) จำนวน ๑ คัน

 สัญญาซื้อขาย