เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวพาราเคปซีล สายจากแยกทางหลวงหมายเลข ๓๓ ที่บ้านท่าระพา หมู่ที่ ๕ ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

สำเนาสัญญาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวพาราเคปซีล สายจากแยกทางหลวงหมายเลข ๓๓ ที่บ้านท่าระพา หมู่ที่ ๕ ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

สัญญาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวพาราเคปซีล