เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสถานที่จัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสำคัญ ที่ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

สำเนาสัญญาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสถานที่จัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสำคัญ ที่ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

 สำเนาสัญญาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสถานที่จัดงานเฉลิมพระเกียรติ