เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมเเซมอาคารเรียนเเละอาคารประกอบ ที่โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระเเก้ว 

สำเนาสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมเเซมอาคารเรียนเเละอาคารประกอบ ที่โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระเเก้ว

 

 สำเนาสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมเเซมอาคารเรียนเเละอาคารประกอบ