เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมในลานธรรม ที่โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระเเก้ว

สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมในลานธรรม ที่โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระเเก้ว

 สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมในลานธรรม