เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารประกอบปฏิบัติการคหกรรม ที่โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระเเก้ว

สำเนาสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารประกอบปฏิบัติการคหกรรม ที่โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระเเก้ว

 สำเนาสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารประกอบปฏิบัติการคหกรรม