เรื่อง สำเนาสัญญาซื้อขายเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๘ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำเนาสัญญาซื้อขายเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๘ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 สัญญาซื้อขายเครื่องปรับอากาศ