เรื่อง เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประมวลผลระบบคอมพิวเตอร์ให้กับสถานศึกษาในสังกัดฯ ๑๐ แห่ง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประมวลผลระบบคอมพิวเตอร์ให้กับสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ๑๐ แห่ง จำนวน ๘๐๐ ชุด ระยะเวลาการเช่า ๓ ปี

เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประมวลผลฯ