เรื่อง เปิดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง เปิดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

 ประกาศสภาองค์กสรบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว