เรื่อง เผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง เผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

 ประกาศเผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง(เพิ่มเติม)ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒