เรื่อง เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

 เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒