เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(เพิ่มเติม)