เรื่อง เเจ้งมติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสระเเก้ว ครั้งที่ 5/2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่องเเจ้งมติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสระเเก้ว ครั้งที่ 5/2564