เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สระเเก้ว

แก้ไขเพิ่มเติมประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ