เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

แผนการจัดหาพัสดุ-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-๒๕๖๐