เรื่อง โครงการท้องถิ่นไทยเดินตามรอยพระบาทโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง สำหรับงานสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ชั้น ๑ VIP ๒ ชั้น จำนวน ๕ คัน

ตารางแสดงวงเงินฯโครงการท้องถิ่นไทย