เรื่อง โครงการเข้าค่ายเก็บตัวและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนฯ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง โครงการเข้าค่ายเก็บตัวและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้ง ๓๓ ประจำปีการศึกษษ ๒๕๕๘

โครงการเข้าค่ายเก็บตัวและส่งนักกีฬาฯ