เรื่อง โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง สำหรับประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (ตอกเสาเข็ม) จำนวน ๓ หลัง

ตารางแสดงวงเงินฯก่อสร้างเอนกประสงค์