แข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนในสังกัด อบจ. สระเเก้ว ประจำปี ๒๕๕๙

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธวัชชัย ทองทับ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกระดับชั้นของโรงเรียนได้มีโอกาสแสดงความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของตนเอง ได้เห็นถึงผลการพัฒนาการของนักเรียนและผลสัมฤทธิ์ของการจัดการศึกษา อีกทั้งเป็นการสรรหานักเรียนที่ชนะเลิศในการเเข่งขันประเภทต่างๆ เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในระดับภาคต่อไป ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

DSC_0007 DSC_0012 DSC_0014 DSC_0016 DSC_0019 DSC_0021 DSC_0024 DSC_0026 DSC_0027 DSC_0029 DSC_0033 DSC_0039