แข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ท่านนายกทรงยศ เทียนทอง เป็นประธานเปิดโครงการการแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับชั้นของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วได้มีโอกาสแสดงความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของตนเอง เพื่อเข้าร่วมแข่งขันในระดับภาคและประเทศ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

DSC_0033   DSC_0035 DSC_0038DSC_0092 DSC_0095 DSC_0114DSC_0068 DSC_0069 DSC_0070 DSC_0072 DSC_0079