แนะนำตัวที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งฯ

วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ นางสาวรุ่งนภา เหล็กศิริ ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขานิคมอุตสาหกรรม ๓๐๔ เข้าพบท่านทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เพื่อแนะนำตัวที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาสระแก้ว ณ ห้องทำงานท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

DSC_0042-2 DSC_0037-2