โครงการการประชุมการแพทย์ฉุกเฉินของ อปท. ระดับชาติ ครั้งที่ ๔

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายสนิท ขาวสอาด ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการการประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับชาติ ครั้งที่ ๔ “การแพทย์ฉุกเฉินท้องถิ่นไทย สานสายใยไร้รอยต่อ” ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ โดยในงานดังกล่าว มีนายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระเเก้ว กล่าวต้อนรับ และนายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

DSC_0033 DSC_0038 DSC_0042 DSC_0046 DSC_0052 DSC_0056 DSC_0063 DSC_0067 DSC_0071 DSC_0078 DSC_0086 DSC_0090 DSC_0096 DSC_0098 DSC_0103 DSC_0106 DSC_0108 DSC_0113 DSC_0116 DSC_0118 DSC_0120 DSC_0126 DSC_0130 DSC_0132 DSC_0136 DSC_0138 DSC_0141 DSC_0144 DSC_0148 DSC_0152 DSC_0158 DSC_0160 DSC_0171 DSC_0173 DSC_0177 DSC_0178 DSC_0182 DSC_0185 DSC_0192 DSC_0195 DSC_0197 DSC_0201 DSC_0203 DSC_0207 DSC_0212 DSC_0214 DSC_0216 DSC_0218 DSC_0222 DSC_0225 DSC_0226 DSC_0228 DSC_0234 DSC_0236 DSC_0238 DSC_0241 DSC_0247 DSC_0248 DSC_0254 DSC_0263 DSC_0265 DSC_0268 DSC_0270 DSC_0272 DSC_0274 DSC_0280 DSC_0282 DSC_0284 DSC_0285 DSC_0288 DSC_0293 DSC_0297 DSC_0299 DSC_0304 DSC_0306 DSC_0308 DSC_0310 DSC_0312 DSC_0315 DSC_0319 DSC_0321 DSC_0325 DSC_0329 DSC_0332 DSC_0337 DSC_0340 DSC_0344 DSC_0350 DSC_0354 DSC_0359 DSC_0362 DSC_0363 DSC_0372 DSC_0375 DSC_0378 DSC_0380 DSC_0382