โครงการประชุมการแพทย์ฉุกเฉินของ อปท. ระดับชาติ ครั้งที่ ๔

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ประชุมการเตรียมความพร้อม โครงการประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับชาติ ครั้งที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่ง อบจ.สระเเก้ว ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม ร่วมกับ ดร.นายเเพทย์ไพโรจน์ บุญศิริคำชัย รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และคณะ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว (ชั้น ๒)

DSC_0038 DSC_0041 DSC_0045 DSC_0048 DSC_0049 DSC_0051 DSC_0055 DSC_0057 DSC_0060 DSC_0062 DSC_0065 DSC_0071 DSC_0073 DSC_0078 DSC_0081 DSC_0086 DSC_0088