โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเครือข่ายเยาวชน Gen Z

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ นายธวัชชัย ทองทับ รองนายก อบจ.สระเเก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเครือข่ายเยาวชน Gen Z จังหวัดสระเเก้ว และส่งเสริมเครือข่ายการขับเคลื่อนมาตรการตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.๒๕๖๐ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

DSC_0007 DSC_0023 DSC_0027 DSC_0028 DSC_0030 DSC_0032 DSC_0040 DSC_0042 DSC_0044 DSC_0047 DSC_0049 DSC_0052 DSC_0054 DSC_0056 DSC_0057 DSC_0062 DSC_0066 DSC_0070 DSC_0083 DSC_0085 DSC_0091 DSC_0097 DSC_0100 DSC_0105 DSC_0109 DSC_0115 DSC_0118 DSC_0121 DSC_0122