โครงการประปาดื่มได้เพื่อแจกจ่ายให้กับชุมชน

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ อำนาจ เย็นสบาย คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สระเเก้ว พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าพบ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เพื่อปรึกษาหารือการสร้างโครงการประปาดื่มได้เพื่อเเจกจ่ายให้กับชุมชน สถานศึกษาบริเวณใกล้เคียงวิทยาลัยฯ ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระเเก้ว พร้อมทั้งขยายผลไปสู่ชุมชนอื่นๆ ในจังหวัดสระเเก้ว ที่ต้องการน้ำประปาไว้เพื่ออุปโภค บริโภค ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว (ชั้น๒)

DSC_0002 DSC_0003 DSC_0006 DSC_0007 DSC_0011 DSC_0014 DSC_0017