โครงการปลูกดอกดาวเรืองเพื่อเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๙

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ดำเนินการจัดทำโครงการปลูกดอกดาวเรือง เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ เพื่อน้อมระลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงออกถึงความจงรักภักดี และถวายความอาลัย โดยในวันศุกร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. ร่วมปลูกต้นดาวเรืองลงดิน จำนวน ๓,๐๐๐ ต้น ณ บริเวณรั้วหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว และวันอังคารที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ร่วมปลูกต้นดาวเรืองใส่ถุงดำจำนวน ๒,๐๐๐ ถุง ณ บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17