โครงการปลูกดอกดาวเรือง เพื่อเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๙

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายเชษฐา โชไชย เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในสังกัด อบจ.สระเเก้ว ร่วมกันปลูกดอกดาวเรือง ตามโครงการปลูกดอกดาวเรืองเพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

DSC_0046 DSC_0050 DSC_0051 DSC_0054 DSC_0064 DSC_0067 DSC_0069 DSC_0070 DSC_0085 DSC_0090 DSC_0093 DSC_0098 DSC_0101 DSC_0104 DSC_0106 DSC_0112 DSC_0117 DSC_0123 DSC_0129 DSC_0130 DSC_0132 DSC_0134 DSC_0139 DSC_0141 DSC_0146 DSC_0148 DSC_0153 DSC_0155 DSC_0161 DSC_0169 DSC_0174