โครงการป้องกันและเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งห่างไกลยาเสพติดฯ

วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ นายธวัชชัย ทองทับ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งห่างไกลยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑ จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ร่วมกับ กรมทหารราบที่ ๑๒ รักษาพระองค์ ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ กรมทหารราบที่ ๑๒ รักษาพระองค์ ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระเเก้ว จังหวัดสระเเก้ว

DSC_0016 DSC_0021 DSC_0023 DSC_0024 DSC_0026 DSC_0028 DSC_0034 DSC_0036 DSC_0038 DSC_0039 DSC_0042 DSC_0044 DSC_0047 DSC_0049 DSC_0054 DSC_0057 DSC_0058 DSC_0060 DSC_0061 DSC_0063 DSC_0064 DSC_0067 DSC_0072 DSC_0075 DSC_0077