โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเเละการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิด “โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเเละการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒” ในระหว่างวันที่ ๑๗ มิถุนายน ถึงวันที่ ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว