โครงการฝึกอบรมงานสารบรรณและเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิโรจน์ งามสุคนธ์รัตนา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมงานสารบรรณและเทคนิคการเขียนหนังสือราชการให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

DSC_0007 DSC_0011 DSC_0012 DSC_0014 DSC_0018 DSC_0021 DSC_0024 DSC_0027 DSC_0029 DSC_0031 DSC_0034 DSC_0036 DSC_0037 DSC_0041 DSC_0043 DSC_0045 DSC_0048 DSC_0049 DSC_0053 DSC_0055 DSC_0059