โครงการฝึกอบรม”จิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ”

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ พันตำรวจเอกสุรจิต ชิงนวรรณ์ รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม”จิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ” ในส่วนงานที่ ๗ งานรักษาความปลอดภัย และส่วนงานที่ ๘ งานจราจร โดยจังหวัดสระแก้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มณฑลทหารบกที่ ๑๙ ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

DSC_0026 DSC_0028 DSC_0031 DSC_0041 DSC_0044 DSC_0045 DSC_0050 DSC_0053 DSC_0055 DSC_0057 DSC_0058 DSC_0066 DSC_0067 DSC_0068 DSC_0069