โครงการฝึกอบรมเยาวชน ชุมชนสีขาว รวมพลังต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ ๑

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายธวัชชัย ทองทับ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ฝึกอบรมเยาวชน ชุมชน สีขาว รวมพลังต้านภัยยาเสพติด” ครั้งที่ ๑ เพื่อให้ความรู้แก่เยาวชนเกี่ยวกับยาเสพติด สร้างภูมิคุ้มกันทั้งด้านร่างกายและจิตใจให้เยาวชน ส่งเสริมให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ณ โรงเรียนบ้านหันทราย ตำบลหันทราย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระเเก้ว

DSC_0003 DSC_0006 DSC_0009 DSC_0011 DSC_0013 DSC_0015 DSC_0016 DSC_0025 DSC_0029 DSC_0030 DSC_0033 DSC_0035 DSC_0037 DSC_0040