โครงการพัฒนาระบบแจ้งเหตุและรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน

วันพฤหัสบดีที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง ให้การต้อนรับคณะจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ที่ขอเข้าพบเพื่อร่วมกำหนดวิธีการ และสำรวจความพร้อมในการดำเนินการ “โครงการพัฒนาระบบแจ้งเหตุและรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน” โดยมีประเด็นการหารือในส่วนของข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ตในศูนย์รับแจ้งเหตุ และสั่งการ และระบบ Telemedicine ในรถพยาบาลระดับสูง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๒