โครงการรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กประจำปี ๒๕๕๗

โครงการรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กประจำปี ๒๕๕๗ ในวันพุธที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗

เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ. หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

 

IMG_6055 IMG_6052 IMG_6096 IMG_6094 IMG_6091 IMG_6085 IMG_6061 IMG_6087 IMG_6086 IMG_6088 IMG_6065 IMG_6082 IMG_6089