โครงการรวมพลังเยาวชน คนเก่ง ดี อาสาต่อต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ ๑

วันเสาร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายธวัชชัย ทองทับ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการรวมพลังเยาวชน คนเก่ง ดี อาสาต่อต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ ๑” เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับเยาวชน และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพื่อยุติปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ณ แหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตร กรมทหารราบที่ ๑๒ รักษาพระองค์ ค่ายไพรีระย่อเดช อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

DSC_0110 DSC_0063 DSC_0132 DSC_0027

DSC_0118 DSC_0120 DSC_0121 DSC_0136 DSC_0137 DSC_0139 DSC_0001 DSC_0003 DSC_0007 DSC_0009 DSC_0012 DSC_0014 DSC_0017 DSC_0020 DSC_0022 DSC_0032 DSC_0033 DSC_0035 DSC_0036 DSC_0039 DSC_0042 DSC_0043 DSC_0046 DSC_0048 DSC_0050 DSC_0056 DSC_0059 DSC_0061 DSC_0065 DSC_0072 DSC_0073 DSC_0076 DSC_0077 DSC_0082 DSC_0085 DSC_0086 DSC_0088 DSC_0092 DSC_0094 DSC_0102 DSC_0109 DSC_0111 DSC_0112 DSC_0114

DSC_0117 DSC_0116